ZAJIŠŤUJEME SERVIS A SPRÁVU POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

Komplexní zajištění ICT

Zajistíme správu a optimalizaci serverů, hardwaru a softwaru včetně vašeho informačního systému,
správu internetového připojení, zabezpečení vaší sítě Firewally, správu pracovních stanic včetně příslušenství.
Každý měsíc k vám přijedeme a budeme se věnovat požadavkům a potřebám u vás ve společnosti.

Vzdálená správa HELPDESK a Hotline

Okamžité řešení problémů a požadavků bez nutnosti dlouhého čekání na dojezd technika.

Virtualizace

Virtualizace přináší mnoho výhod a snížení provozních nákladů, kontrolu nad využitím systémových prostředků a
případnou bezpečnost dat. Společně se správně nastaveným plánem zálohování snižuje
v případě poruchy nebo selhání čas potřebný k obnovení provozu IT.

Zálohování

Zajištěním pravidelného zálohování serverů a případně i stanic pravidelně ověřujeme funkčnost záloh zda jsou
použitelné, aby se nestalo, že v případě obnovy dat budou zálohy nečitelné nebo poškozené.

Dohled

Hlídáme vaše IT nepřetržitě každou vteřinu, každý den.
V případě zjištění problému okamžitě reagujeme tak, aby nedošlo k omezení provozu.

Flexibilita

IT Outsourcing přináší flexibilitu, kdy se nemůže stát, že se nedovoláte správci z důvodu nemoci
nebo dovolené. Vždy se ať v pracovní nebo mimopracovní době dovoláte. Máte kdykoliv a okamžitě
k dispozici technickou podporu.

Bezpečnost

Kompletně přebíráme odpovědnost za vaše IT.

Dokumentace

Zpracujeme provozní manuál IT, který následně předáme a uložíme jako zálohu ve vaší společnosti.

Poradenství

Kdykoliv jsme vám k dospozici s konzultacemi a návrhy řešení.